Kullanıcı Sözleşmesi

1. Akdi İlişki
  İşbu Kullanım Hükümleri (“Hükümler”), bir birey olan tarafınızca dünyanın herhangi bir ülkesinden Ankara, Türkiye’de ofisleri bulunan ve Türkiye’de kurulmuş, Ankara Ticaret Odası'na kayıtlı özel anonim şirket o olan GrakGrak Cargo A.Ş. (“GrakGrak Cargo”) tarafından mevcut kılınan uygulamaların, internet sayfalarının, içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin (“Hizmetler”) erişimini ve kullanımını kontrol eder.
  LÜTFEN HİZMETLERE ERİŞMEDEN VE HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE BU HÜKÜMLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
  Tarafınızca Hizmetlerin erişimi ve kullanımı, siz ve GrakGrak Cargo arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu Hükümleri kabul ettiğinizi varsayar. İşbu Hükümleri kabul etmiyorsanız Hizmetlere erişemez ve Hizmetleri kullanamazsınız. İşbu Hükümler sizinle yapılan önceki sözleşmelerin ve anlaşmaların açıkça önüne geçer. GrakGrak Cargo herhangi bir zamanda herhangi bir sebeple işbu Hükümleri ve Hizmetleri derhal sonlandırabilir, teklifleri durdurabilir ya da Hizmetlere erişimi reddedebilir.
  Bazı Hizmetlere, belirli bir etkinlik, eylem veya tanıtım için politikalar gibi ek hükümler koşulabilir. Bu tür ek hükümler, geçerli Hizmetlerle bağlantılı olarak tarafınıza bildirilecektir. Ek hükümler, geçerli Hizmetlerin kullanım amaçları doğrultusunda Hükümlere ek olarak ve onların bir parçası olarak görülecektir. Ek hükümler, ilgili Hizmetlerle bağlantılı bir anlaşmazlık durumunda işbu Hükümlerin önüne geçer.
  GrakGrak Cargo zaman zaman Hizmetlerle ilgili Hükümleri değiştirebilir. Değişiklikler, GrakGrak Cargo'in bu tür güncellenmiş Hükümleri veya geçerli Hizmetlerle ilgili değiştirilmiş politikaları ya da ek hükümleri bildirmesi üzerine yürürlüğe girer. Bu tür bir bildirimden sonra Hizmetlere erişime veya Hizmetlerin kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş Hükümlerle bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.
  Geçerli Hizmetlerle ilgili kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımı GrakGrak Cargo'in https://www.grakgrakcargo.com/ adresindeki Gizlilik Politikası'nda belirtildiği şekildedir. GrakGrak Cargo sizi ve (teslimat ağı şirketi kurye dâhil) Üçüncü Şahıs Sağlayıcı'yı içeren kazanın, kaybolmanın, zarar verilmesinin, kırılmasının, yakılmasının, satılmasının, teslim edilmemesi de söz konusu olabileceği herhangi bir şikayet, tartışma veya anlaşmazlık durumunda, bu tür bilgiler ya da veriler şikayetin, tartışmanın ya da anlaşmazlığın çözülebilmesi için gerekliyse gerekli bilgileri bir hasar işlemcisine veya sigorta verene sağlayabilir.
2. Hizmetler
  Hizmetler, GrakGrak Cargo ve bazı GrakGrak Cargo'ya bağlı kurumlar (“Üçüncü Şahıs Sağlayıcılar”) arasındaki sözleşme altında, bağımsız üçüncü şahıs taşımacılık sağlayıcıları ve bağımsız üçüncü şahıs lojistik sağlayıcılarıyla taşımacılık ve/veya lojistik hizmetleri ayarlamak ve planlamak için, kullanıcıların Hizmetler'in (her biri “Uygulama” olarak anılır) bir parçası olarak sağlanan GrakGrak Cargo'in mobil uygulamalarına veya internet sayfalarına erişmesini sağlayan bir teknoloji platformu oluşturur. GrakGrak Cargo aksi durumu sizinle yaptığı bir yazılı sözleşmeyle kabul etmezse Hizmetler, sadece sizin kişisel kullanımınıza sunulur ve ticari amaçla kullanılamaz. GRAKGRAK CARGO’NUN KARGO TESLİM VEYA LOJİSTİK HİZMETİ SAĞLAMADIĞINI YA DA KURYE OLARAK GÖREV YAPMADIĞINI VE TÜM BU KARGO TESLİM VE LOJİSTİK HİZMETLERİN GRAKGRAK CARGO’NUN VEYA HERHANGİ BİR BAĞLI KURUMUN ÇALIŞANI OLMAYAN BAĞIMSIZ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFLARCA SAĞLANDIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.
  Lisans.
  İşbu Hükümleri kabulünüze bağlı olarak GrakGrak Cargo size aşağıdaki amaçlarla sınırlı, özel olmayan, alt lisansı verilemez, geri alınabilir, devredilemez bir lisans sağlar: (i) sadece Hizmetlerden faydalanma amacıyla kullandığınız kişisel cihazınızda Uygulamalara erişim ve kullanım; (ii) Hizmetler aracılığıyla mevcut kılınan içerik, bilgi ve ilgili malzemelere sadece kişisel, ticari olmayan erişim ve kullanım amacıyla. Burada açıkça belirtilmeyen haklar GrakGrak Cargo'de ve GrakGrak Cargo'in lisans verenlerinde saklıdır.
  Kısıtlamalar.
  Aşağıdakilere izin verilmez: (i) hizmetlerin herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırma; (ii) GrakGrak Cargo tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetlere bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetleri kötüye kullanma; (iii) yürürlükteki kanunun izin verdiği ölçü dışında Hizmetleri kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma; (iv) hizmetlerin herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme; (v) kazıma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetlerin çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma; (vi) Hizmetlere, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi.
  Hizmetlerin Sağlanması.
  Hizmetlerin herhangi bir kısmının, “GrakGrak Cargo” olarak anılan markaları dâhil, GrakGrak Cargo'in kargo teslim ve lojistikle ilgili çeşitli markaları veya talep seçenekleri altında mevcut kılınabileceğini kabul etmektesiniz. Aşağıdaki durumlarda da Hizmetlerin, bu markalara ve talep seçeneklerine mevcut kılınabileceğini kabul etmektesiniz: (i) bazı GrakGrak Cargo iştirakleri ve bağlı kuruluşlar; (ii) kargo teslim ve lojistik ağı şirketi kuryeleri, kargo teslim ve lojistik sözleşmesi iznine veya benzer izinlerine, yetkilerine ya da lisanslarına sahip olanlar dâhil bağımsız Üçüncü Şahıs Sağlayıcılar.
  Üçüncü Şahıs Hizmetleri ve İçerik.
  Hizmetler, (reklam dâhil) GrakGrak Cargo'nun kontrolünde olmayan üçüncü şahıs hizmetleri ve içeriğiyle ilgili olarak mevcut kılınabilir veya erişim sağlanabilir. Farklı kullanım hükümlerinin ve gizlilik politikalarının, üçüncü şahıs hizmetleri ve içeriğini kullanmanız durumunda da geçerli olduğunu kabul etmektesiniz. GrakGrak Cargo bu tür üçüncü şahıs hizmetlerini ve içeriğini desteklemez ve hiçbir şekilde üçüncü şahıs sağlayıcılarının ürünlerinden veya hizmetlerinden sorumlu ya da yükümlü tutulamaz. Hizmetlere Apple iOS, Android, Microsoft Windows tarafından geliştirilen Uygulamaları ya da Blackberry mobil cihazlarını kullanarak erişirseniz Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation veya BlackBerry Limited ve/veya uluslararası bağlı kuruluşları da bu sözleşmede üçüncü şahıs hak sahipleri olur. Bu üçüncü şahıs hak sahipleri, bu sözleşmede taraf değildir ve herhangi bir şekilde Hizmetlerin sağlanmasından veya desteklenmesinden sorumlu tutulamazlar. Bu cihazları kullanarak Hizmetlere erişiminiz üçüncü taraf hak sahibinin hizmet hükümlerinde belirtilen hükümlere tabidir.
  Mülkiyet.
  Hizmetler ve belirtilen haklar GrakGrak Cargo'nun veya GrakGrak Cargo'ya lisans verenlerin mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. Ne bu Hükümler ne de sizin Hizmet kullanımınız size aşağıdaki hakları sağlamaz veya vermez: (a) yukarıda belirtilen sınırlı lisans dışında GrakGrak Cargo Hizmetleri ile ilgili haklar; (b) GrakGrak Cargo'nun veya lisans verenlerinin şirket adlarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını, marka adlarını ya da hizmet markalarını kullanma veya referans gösterme hakkı.
3. Hizmetleri Kullanımınız
  Kullanıcı Hesapları.
  Hizmetlerden birçok açıdan yararlanmak için etkin bir kişisel kullanıcı Hizmet hesabına (“Hesap”) kaydolmanız ve kullanmanız gereklidir. Bir Hesaba sahip olmak için en az 18 veya (18'den farklı ise) ülkenizdeki yargıya göre yasal olan yaşta olmalısınız. Hesap açarken GrakGrak Cargo'ya yanı sıra adınız, adresiniz, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, ülkeniz tarafından size verilmiş olan kimlik kartı veya ehliyet veya pasaport, ve yaşınız gibi bazı kişisel bilgiler vermeniz gerekmektedir. Hesabınızda doğru, tam ve güncel bilgiler olacağını kabul etmektesiniz. Tam ve güncel Hesap bilgileri sağlamamanız Hizmetlere erişiminizin ve Hizmetleri kullanımınızın engellenmesiyle veya GrakGrak Cargo'in bu Sözleşme'yi feshetmesiyle sonuçlanabilir. Hesabınızda gerçekleşen tüm eylemlerden siz sorumlusunuz ve Hesabınızdaki kullanıcı adınızı ve şifrenizi her zaman güvenli ve gizli tutacağınızı kabul etmektesiniz. GrakGrak Cargo tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece sadece bir Hesaba sahip olabilirsiniz.
  Kullanıcı Gereklilikleri ve Davranışı.
  Hizmet, 18 yaşın altındaki kişilerin kullanımına sunulmaz. Hesabınızı kullanmaları için üçüncü şahıslara yetki veremezsiniz ve tarafınızca eşlik edilmediği sürece 18 yaş altındakilerin Üçüncü Şahıs Sağlayıcılar'dan kargo teslim veya lojistik hizmeti almasına izin veremezsiniz. Başka şahıslara ve kurumlara Hesabınızı atayamaz veya devredemezsiniz. Hizmetleri kullanırken yürürlükteki tüm kanunlara uyacağınızı BEYAN ve KABUL ETMEKTESİNİZ ve Hizmetleri sadece yasal amaçlarla kullanabilirsiniz (örn., yasal olmayan ve tehlikeli maddelerin gönderilmesi ve taşınması). Hizmetleri kullanırken Üçüncü Şahıs Sağlayıcılar'da veya diğer şahıslarda rahatsızlığa, kızgınlığa, uygunsuz durumlara veya mal zararına sebep olamazsınız. Bazı durumlarda Hizmetlere erişiminiz ve Hizmetleri kullanımınız için kimlik doğrulaması sorulabilir. Kimlik kanıtı göstermeyi reddetmeniz durumunda Hizmetlere erişiminizin ve Hizmetleri kullanımınızın engellenebileceğini kabul etmektesiniz.
  Mesaj Gönderme.
  Bir Hesap oluşturunca Hizmetlerin, Hizmetleri kullanmanızın normal bir iş faaliyeti parçası olarak size bilgilendirme mesajı (SMS) gönderebileceğini kabul etmektesiniz. info@grakgrakcargo.com adresine, mesajları aldığınız mobil cihazın telefon numarasıyla birlikte artık bu tür mesajları almak istemediğinizi belirten bir e-posta göndererek her zaman GrakGrak Cargo'nun metin mesajlarını (SMS) almaktan vazgeçebilirsiniz. Metin mesajlarını (SMS) almaktan vazgeçmenizin Hizmetleri kullanımınızı etkileyebileceğini kabul etmektesiniz.
  Promosyon Kodları.
  GrakGrak Cargo, kendi takdirine bağlı olarak, Hesap kredisi, Hizmetlerle ve/veya Üçüncü Şahıs Sağlayıcıların hizmetleriyle alakalı diğer özellikler veya ayrıcalıkların yerine geçebilecek ve GrakGrak Cargo'in her biri için koşacağı ek hükümlere tabi olan promosyon kodları (“Promo Kodlar”) oluşturabilir. Promo Kodlar: (i) planlanan kişiler için ve planlanan amaçlarla yasalara uygun şekilde kullanılmalıdır; (ii) GrakGrak Cargo tarafından açıkça belirtilmedikçe kopyalanamaz, satılamaz, herhangi bir şekilde devredilemez veya (kamu belgelerinde yayınlama veya başka bir şekilde) kamuya açık hâle getirilemez; (iii) GrakGrak Cargo tarafından GrakGrak Cargo'nun herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle geçersiz kılınabilir; (iv) GrakGrak Cargo'in her bir Promo Kod için öne sürdüğü belirli şartlara uygun olarak kullanılabilir; (v) nakit yerine geçmez; (vi) kullanımınızdan önce süresi dolabilir. GrakGrak Cargo, Promo Kodun kullanımının veya para yerine geçmesinin hatalı, düzmece, yasadışı veya yürürlükteki Promo Kodu şartlarını ya da işbu Hükümleri ihlâl edecek şekilde olduğuna karar vermesi durumunda, tarafınızca ya da başka bir şahıs tarafından Promo Kodların kullanımıyla elde edilen kredileri ve diğer özellikleri veya ayrıcalıkları kısıtlama veya iptal etme hakkını saklı tutar.
  Kullanıcının Sağladığı İçerik.
  GrakGrak Cargo, kendi takdirine bağlı olarak, zaman zaman Hizmetlerle ilgili yorum ve geri bildirim, destek isteklerinin kabulüyle rekabet ve promosyon girişlerinin teslimi dâhil metin, ses ve/veya görüntü şeklindeki içerik ve bilgileri (“Kullanıcı İçeriği”) Hizmetler aracılığıyla sunmanıza, yüklemenize, yayınlamanıza ya da GrakGrak Cargo'e sağlamanıza izin verebilir. Tarafınızca sağlanan Kullanıcı İçeriği size aittir. Ancak GrakGrak Cargo'ya Kullanıcı İçeriği sağlayarak GrakGrak Cargo'ya alt lisans verme, kullanma, kopyalama, değiştirme, ikincil ürünler oluşturma, dağıtma, kamuya açma, kamu önünde uygulamayla tüm biçimlerde ve (Hizmetlerle, GrakGrak Cargo'in işiyle, üçüncü şahısların iş alanlarıyla ve hizmetleriyle ilgili) bilinen tüm dağıtım kanallarında size bildirmeden ve izninizi almadan, size, başka şahıslara veya kuruluşlara ödeme yapmaksızın her şekilde kullanma hakkıyla birlikte dünya çapında, süresiz, geri alınamaz, devredilebilir, telifsiz lisans vermektesiniz.
  Aşağıdaki maddeleri BEYAN VE GARANTİ ETMEKTESİNİZ:
  Tüm Kullanıcı İçeriğinin tek ve yegâne sahibi olduğunuzu veya yukarıda belirtildiği şekilde GrakGrak Cargo'ya Kullanıcı İçeriğinin lisansını vermek için gerekli tüm haklara, lisanlara, izinlere ve feragatlere sahip olduğunuzu;
  Ne Kullanıcı İçeriğini kullanmanız, sunmanız, yüklemeniz, yayımlamanız veya herhangi bir şekilde mevcut kılmanız ne de GrakGrak Cargo'in izin verildiği şekilde Kullanıcı İçeriğini kullanmasının üçüncü şahısların fikri mülkiyet hakkını, mülkiyet hakkını, kamusallık veya gizlilik hakkını ihlâl etmeyeceğini, uygunsuz kılmayacağını veya yürürlükteki kanun ve düzenlemelerin ihlâliyle sonuçlanmayacağını.
  İftira niteliğinde, karalayıcı, nefret dolu, şiddet içeren, müstehcen, pornografik, kanundışı veya herhangi bir şekilde saldırgan Kullanıcı İçeriği vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz. GrakGrak Cargo, kendi takdirine bağlı olarak, bu tür bilgilerin kanun tarafından korunup korunmayacağına karar verir. GrakGrak Cargo, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, size bildirmeden Kullanıcı İçeriğini inceleyebilir, gözlemleyebilir veya kaldırabilir ancak bunu yapmakla yükümlü değildir.
  Ağ Erişimi ve Cihazlar.
  Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan siz sorumlusunuz. Kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetlere erişirseniz veya Hizmetleri kullanırsanız mobil ağ veriniz kullanılabilir, mesajlaşma tarifeleri ve ücretleri uygulanabilir. Hizmetlerin ve Uygulamaların erişimi ve kullanımı için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. GrakGrak Cargo, Hizmetlerin ve herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmez. Hizmetler, internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalara ve gecikmelere maruz kalabilir.
4. Ödeme
  Üçüncü Şahıs Sağlayıcılar'dan aldığınız hizmetler ve mallar için Hizmet kullanımınızın ücretlendirilebileceğini kabul etmektesiniz (“Ücretler”). Hizmetleri kullanımınızla elde ettiğiniz hizmetleri veya malları aldıktan sonra GrakGrak Cargo, Üçüncü Şahıs Sağlayıcı'nın ödeme tahsilatı temsilcisi gibi, Üçüncü Şahıs Sağlayıcı adına uygulanan ücretleri ödemenize olanak sağlayacaktır. Ücretlerin bu şekilde ödenmesi, tarafınızca Üçüncü Şahıs Sağlayıcı'ya doğrudan yapılan ödemeyle aynı sayılacaktır. Ücretlere, kanun gerektirdiği uygulanabilir vergiler dâhil olacaktır. Tarafınızca ödenen ücretler, GrakGrak Cargo aksini belirtmedikçe nihaidir ve geri ödenmez. Üçüncü Şahıs Sağlayıcı'dan hizmetleri ve malları aldığınız sırada, aldığınız hizmetler ve mallar için daha düşük ücret talep etme hakkınız saklıdır. GrakGrak Cargo, belirli bir hizmet veya mal için Üçüncü Şahıs Sağlayıcı'dan gelen Ücret değişikliği taleplerini yanıtlayacaktır.
  Tüm Ücretler derhal ödenmelidir ve ödeme Hesabınızda belirtilmiş tercih edilen ödeme şekli kullanılarak GrakGrak Cargo tarafından sağlanacak ve sonrasında GrakGrak Cargo, faturayı e-posta yoluyla iletecektir. Birincil Hesap ödeme şekliniz süresi dolmuş, geçersiz veya başka bir nedenle kabul edilmezse GrakGrak Cargo'in Üçüncü Şahıs Sağlayıcı'nın ödeme tahsilatı temsilcisi olarak varsa Hesabınızdaki ikinci ödeme şeklini kullanacağını kabul etmektesiniz.
  Siz ile GrakGrak Cargo arasında, GrakGrak Cargo kendi takdirine bağlı olarak Hizmetlerin kullanımıyla elde edilen hizmetlerin ve malların tümünü veya bir kısmını ücretlendirme, ücreti kaldırma veya değiştirme hakkını saklı tutar. Bazı coğrafik bölgelerde, fazla talep olduğu zamanlarda Ücretlerin büyük oranda artabileceğini kabul ve beyan etmektesiniz. Hesabınızda uygulanan Ücretlerden veya miktarlarından haberiniz olup olmamasına bakılmaksızın, sizin sorumlu olacağınız koşuluyla GrakGrak Cargo sizi uygulanabilir Ücretlerden haberdar etmek için ciddi bir çaba gösterecektir. GrakGrak Cargo zaman zaman bazı kullanıcılara, Hizmetlerin kullanımıyla elde edilen aynı ya da benzer hizmet veya mallar için farklı fiyat miktarı belirten promosyon teklifleri ve indirimleri sunabilir. Bu promosyon teklifleri ve indirimleri size sağlanmadıysa Hizmetleri kullanımınızla ve size uygulanan Ücretlerle ilgisi yoktur. Üçüncü Şahıs Sağlayıcı'nın varış zamanından önce herhangi bir zamanda, Üçüncü Şahıs Sağlayıcı'dan hizmet veya mal alma isteğinizi iptal edebilirsiniz ancak bu durumda, iptal etme bedeli uygulanır.
  Bu ödeme yapısı, Üçüncü Şahıs Sağlayıcı'nın sağladığı hizmetlerin ve malların bedelini tamamen karşılamasını amaçlar. Uygulama ile talep edilen kargo gönderme ve teslimat hizmetleri dışında GrakGrak Cargo, ödemenizin hiçbir kısmını Üçüncü Şahıs Sağlayıcı'ya bahşiş veya ikramiye olarak vermez. GrakGrak Cargo'nun (GrakGrak Cargo'nun web sayfasında, Uygulama'da veya GrakGrak Cargo'in pazarlama araçlarında) bahşişle ilgili yaptığı 'isteğe bağlı', 'gerekli değildir' ve/veya sağlanan hizmetlere ya da mallara yaptığınız ödemelere 'dahildir' ifadelerinin amacı hiçbir şekilde GrakGrak Cargo'nun Üçüncü Şahıs Sağlayıcı'ya yukarıda belirtilenden ayrı olarak ek miktarlar ödediğini öne sürmek değildir. Hizmet aracılığıyla elde edilen hizmetleri ve malları size sağlayan Üçüncü Şahıs Sağlayıcı'ya bahşiş olarak ek ödeme yapmakta özgür olduğunuzu ancak buna zorunlu olmadığınızı kabul ve beyan etmektesiniz. Bahşiş verme isteğe bağlıdır. Hizmet aracılığıyla elde edilen hizmetleri ve malları aldıktan sonra, Üçüncü Şahıs Sağlayıcı hakkında deneyiminizi puanlama ve geribildirim bırakma şansınız olacaktır.

5. Disclaimers; Limitation of Liability; Guarantee.
DISCLAIMER.
THE SERVICES ARE PROVIDED AS IS AND AS IS. GRAK GRAK CARGO DISCLAIMS ALL EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY EXPRESSIONS AND PERMISSIONS, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, WHICH ARE NOT EXPRESSLY SET FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. GRAKGRAK CARGO ALSO DOESN’T INVOLVE THE RELIABILITY, TIMELINESS, QUALITY, SUITABILITY OR AVAILABILITY OF THE SERVICE, ANY SERVICES OR GOODS OBTAINED BY THE USE OF THE SERVICES, OR NON-INTERRUPTION, LOSS OF THE SERVICE OR NON-INTERRUPTION. GRAKGRAK CARGO DOES NOT WARRANT THE QUALITY, SUITABILITY, SAFETY OR ABILITY OF THIRD PARTY SUPPLIERS. YOU ACKNOWLEDGE THAT THE ENTIRE RISK ARISING FROM YOUR USE OF THE SERVICES OR ANY SERVICES OR PROPERTY REQUESTED IN CONNECTION WITH THESE SHALL BE WITH YOU, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
LIMITATION OF LIABILITY.
EVEN IF GRAKGRAK CARGO WAS WARNED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, LOSS OF PROFIT, DATA LOSS, PERSONAL INJURY, DAMAGES TO PERSONAL INJURY, DAMAGES, DUE HAZELNUT, DAMAGES AND DAMAGES, DUE TO LOSS OF PROFIT, DATA LOSS, PERSONAL INJURY, DAMAGES, DAMAGES, DAMAGES, DAMAGES, DAMAGES, LOSS, IN CONNECTION WITH OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE SERVICES NOT. EVEN IF GRAKGRAK CARGO WAS AWARNED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE, LIABILITY OR LOSS ARISING FROM THE FOLLOWING:
(i) INTERRUPTION WITH YOUR USE, AFFAIRS WITH OR ACCESS TO OR USE OF THE SERVICES;
(ii) ANY TRANSACTION OR RELATIONSHIP BETWEEN YOU AND THE THIRD-PARTY PROVIDER. GRAKGRAK CARGO IS NOT LIABLE FOR PERFORMANCE DELAYS OR FAILURES ARISING FROM CAUSES OTHER THAN GRAKGRAK CARGO’S REASONABLE CONTROL. THIRD-PARTY CARGO DELIVERY AND LOGISTICS PROVIDERS THAT PROVIDE REQUESTED CARGO DELIVERY AND LOGISTICS SERVICES WITH SOME REQUEST BRANDS, CAN OFFER JOINT CARGO DELIVERY AND INTER-PERSONAL DELIVERY OFFER. IN NO EVENT SHALL GAK GAK CARGO HAVE ANY LIABILITY TO YOU FOR ANY DAMAGES, LOSSES AND LEGAL CAUSES RELATING TO THE SERVICES.
You can use Grakgrak Cargo services to request and plan cargo delivery, goods or logistics services from third -party providers, but Grakgrak Cargo has no obligation to deliver the cargo delivery, goods or logistics services given by third party providers, except for those clearly specified in these provisions YOU DO.
THE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS IN THIS SECTION 5 DO NOT AIM TO MODIFY YOUR RIGHTS OR LIMITATION OF LIABILITY AS A CUSTOMER, THAT CANNOT BE EXCLUDED BY APPLICABLE LAW.
Guarantee.
You assure GrakGrak Cargo, its officers, directors, employees and representatives, from each of the claims, claims, losses, liabilities and expenses (including attorneys’ fees) arising out of or relating to: (i) Services or goods obtained through the use of the Services; (ii) breach or breach of any of these Terms; (iii) GrakGrak Cargo’s use of User Content; (iv) Violation of the rights of any third party, including Third Party Providers.
6. Applicable Law; arbitration.
Bu Hükümlerde aksi belirlenmediği takdirde bu Hükümler kanunlar ihtilafına dair kurallar hariç olmak üzere münhasır şekilde Türkiye yasalarına tabidir ve onlara göre yorumlanır. 1980 tarihli, Malların Uluslararası Satışına dair Viyana Sözleşmesi (CIGS) geçerli değildir. Bu Hükümlerin geçerliliği, yapısı ve uygulanabilirliği dâhil olmak üzere, ondan veya geniş anlamda onunla bağlantılı ya da ilişkili bir şekilde ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık, uyuşmazlık veya ihtilaf (“Anlaşmazlık”) öncelikle zorunlu olarak Uluslararası Ticaret Odası Arabuluculuk Kuralları (“ICC Arabuluculuk Kuralları”) kapsamında arabuluculuk sürecine tevdi edilir. Adı geçen ihtilafın, belirtilen ICC Aracılık Kuralları kapsamında, İhtilafların Barış Yoluyla Halli isteğinin ibraz edilmesinden itibaren 60 gün içinde halledilmemesi durumunda, söz konusu ihtilaf, münhasır ve nihai olarak, Uluslararası Ticaret Mahkemesi Tahkim Kuralları (ICC Tahkim Kuralları) kapsamında, tahkim yoluyla çözüme kavuşturulur. ICC Kuralları Acil Durum Hakemi hükümleri hariç tutulmuştur. İhtilaf, ICC Kurallarına uygun olarak görevlendirilecek olan bir (1) hakem tarafından çözüme kavuşturulacaktır. Arabuluculuk ve tahkim yeri, Brüksel I’in 18. maddesini mükerrer Yönetmelik (OJ EU 2012 L351/1) ve/veya Hollanda Medeni Hukuku’nun 6:236n numaralı maddesi tarafından sahip olduğunuz haklar saklı kalmak koşuluyla Ankara, Türkiye olacaktır. Arabuluculuk ve/veya tahkim dili Türkçe olacaktır. Türkçe bilmiyorsanız arabuluculuk ve/veya tahkim, hem Türkçe hem de ana dilinizde gerçekleştirilecektir. Taraflarca teslim edilen belgeler ve evraklar, Uluslararası Ticaret Odası’na yapılan ve ondan gelen yazışmalar, arabulucuya yapılan ve ondan gelen yazışmalar, tek hakem tarafından verilen emirler ve tahkim kararları dâhil olmak üzere arabuluculuk ve tahkim süreçlerinin varlığı ve içeriği gizli kalır ve aşağıdaki durumlar dışında diğer tarafın yazılı izni olmadan başka üçüncü şahıslarla paylaşılamaz: (i) arabuluculuk ve tahkim süreçlerini gerçekleştirirken üçüncü şahsa ifşaat makul bir sebeple gerekliyse; (ii) üçüncü şahıs, bu Sözleşmede şart koşulan gizlilik zorunluluğunu koşulsuz olarak yazılı bir şekilde kabul ediyorsa.

7. Kargo Gönderilmesi

Ülkelerin ilgili kanun ve mevzuatlarında belirtilen tüm ürünler ile aşağıdaki ürünlerin gönderilmesi ve taşınması yasaklanmıştır:
– Yanıcı – patlayıcı ve aşındırıcı nitelikli tehlikeli maddeler
– Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler.
– Afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler.
– Canlı, cansız hayvanlar.
– Para, çek, senet vb. kıymetli evrak ile altın, gümüş gibi değerli taşlar ve ziynet eşyaları.
– Kısa sürede bozulabilecek; et, tavuk, balık, bağırsak, ham deri, mutfak yağları ve yumurta, sıvı deterjan, makine yağları, plastik ve yağlı boyalar.
– İnce ambalaj içinde ağır, sivri, ambalajı yırtabilecek maddeler.
– Mermi, boş kovan, tabanca, av tüfekleri, her türlü havalı ve ateşli silahlar.
– Organ ve cenaze.
– Tütün ve tütün mamulleri
– Batarya, pil gibi patlayabilecek, alev alabilecek ürünler
– Mıknatıslı ürünler
– İlaç
– Bıçak benzeri kesici aletler
– Telif hakkı olan markalı ürünlerin orijinal olmayan kopyaları, taklitleri
– Ülkeden çıkışı ve karşı ülkeye girişi kanunla ya da düzenlemeyle yasaklanmış tüm maddeler,
– Sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar veya basınç altında çözünen gazlar
– Parfüm, deodorant
– Mıknatıslı ürünler
– Tohum
– Tamir amaçlı yurtdışına gönderilip geri gelecek ürünler
– Sanat eserleri, antikalar, yürürlükte olan herhangi bir mevzuat veya düzenleme tarafından yasaklanan yayınlar veya görsel-işitsel medya
İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde.

GRAKGRAK CARGO HİZMETLERİNİ İLE KULLANARAK GÖNDERİLECEK OLAN KARGOLARDA YUKARIDA BAHSİ GEÇEN ÜRÜNLERİN GÖNDERMEYECEĞİNİZİ PEŞİNEN BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ. GRAKGRAK CARGO, SADECE BİR SİZLERLE KURYELERİ BİR ARAYA GETİREN PLATFORMDUR. KARGONUN BAŞINA GELECEK HERHANGİ BİR DURUMUDAN VEYA YASAKLI VE İLLEGAL ÜRÜNLERİN GÖNDERİLMESİNDEN DOLAYI GRAKGRAK CARGO SORUMLU TUTULAMAZ.
İLLEGAL VE YASAKLI ÜRÜNLERİN GÖNDERİLMESİNDEN DOLAYI OLUŞACAK HER TÜRLÜ DURUMUNDAN SORUMLU OLDUĞUNUZU KABUL ETMEKTESİNİZ.
HİÇ BİR ŞEKİLDE İLLEGAL VE YASAKLI ÜRÜNLERİ GÖNDERMEYECEĞİNİZİ PEŞİNEN BEYAN VE KABUL ETMEKTESİNİZ.

8. Kargo Taşınması ve Teslimatı

GRAKGRAK CARGO, SADECE BİR SİZLERLE KURYELERİ BİR ARAYA GETİREN PLATFORMDUR. KARGONUN BAŞINA GELECEK HERHANGİ BİR DURUMUDAN VEYA YASAKLI VE İLLEGAL ÜRÜNLERİN GÖNDERİLMESİNDEN DOLAYI GRAKGRAK CARGO SORUMLU TUTULAMAZ.
GRAKGRAK CARGO, KARGOLARIN NASIL TAŞINDIĞINI, NE ZAMAN VE NASIL TESLİM EDECEĞİNE KARIŞMAZ. KURYELERİN VE KARGOLARIN SEÇİMLERİ TAMAMEN KULLANICILARIN KENDİ İSTEĞİ ÜZERİNE YAPILIR VE BU SÜRECE GRAKGRAK CARGO KARIŞMADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.
GRAKGRAK CARGO HİZMETLERİNİ KULLANARAK TAŞINACAK OLAN KARGOLARIN GÜVENLİĞİNİ VE TESLİMATINI SAĞLAYACAĞINIZI KABUL ETMEKTESİNİZ. KARGOLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞINIZI, EKSİKSİZ VE HASARSIZ TESLİM EDECEĞİNİZİ PEŞİNEN BEYAN VE KABUL ETMEKTESİNİZ. AKSİ HALE KARGONUN BAŞINA GELECEK HER ŞEYDEN SORUMLU OLDUĞUNUZU KABUL ETMEKTESİNİZ.
9. Diğer Hükümler
Telif Hakkı İhlali İddiaları.
Telif hakkı ihlali iddiaları, GrakGrak Cargo’in atanmış temsilcisine gönderilmelidir.
Bildirim.
GrakGrak Cargo, Hizmetler üzerinden genel bir bildirim olarak, e-posta adresinize e-posta göndererek veya Hesabınızda belirtilen ikamet adresine yazılı tebliğ göndererek bildirimde bulunabilir. GrakGrak Cargo’ya Ankara, Türkiye adresine yazılı tebliğ göndererek GrakGrak Cargo’ya bildirimde bulunabilirsiniz.
Genel.
İşbu Hükümleri, GrakGrak Cargo’nun yazılı onayı olmaksızın bir bütün olarak veya herhangi bir parçasını temlik veya devir edemezsiniz. GrakGrak Cargo’ya işbu Hükümleri bir bütün olarak veya herhangi bir parçasını aşağıdakilere temlik veya devretme hakkının onayını vermektesiniz: (i) iştirak veya bağlı kuruluş; (ii) GrakGrak Cargo’nun net varlığını, işini veya varlıklarını devralıcı; (iii) şirket birleşmesi yoluyla halef. Siz, GrakGrak Cargo veya herhangi bir Üçüncü Şahıs Sağlayıcı arasında, sizle GrakGrak Cargo arasındaki anlaşmadan ya da Hizmetlerin kullanımından doğan ortak teşebbüs, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi bulunmaz.
Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü bütünüyle ya da kısmi olarak herhangi bir kanuna göre yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz bulunursa bu hüküm ya da hükmün kısmı o ölçüde bu Sözleşmenin parçası olarak görülmeyecektir ancak bu Sözleşmenin geri kalanının yasallığı, geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmez. Bu durumda taraflar yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olan hükmü veya bir kısmını mümkün olan en fazla şekilde bu Sözleşmenin içeriğine ve amacına uygun olan başka bir yasal, geçerli ve uygulanabilir bir hükümle veya bir kısmıyla değiştirir. İşbu Hükümler, tüm sözleşmeyi ve tarafların bu Sözleşmenin ana fikri hakkındaki anlayışını teşkil eder ve bu ana fikre ilişkin tüm önceki ve muasır sözleşmelerin veya sorumlulukların yerine geçer ve onları hükümsüz kılar. Bu Sözleşmede “dahil olan” ve “içerir” kelimeleri “dahil olan ancak bunlarla sınırlı olmayan” anlamına gelir.

tr_TRTürkçe
× Hemen Mesaj At