Gizlilik Politikası

1.1. GrakGrak Bilişim ve Danışmanlık A.Ş. (“biz” veya “bize” veya “Şirketimiz”) bilgilerinizin gizliliğini oldukça ciddiye almaktadır. Gizlilik Politikamız, www.grakgrakcargo.com İnternet sitesi ve diğer ortak olunan ilgili İnternet siteleri, GrakGrak Cargo Android Uygulaması, GrakGrak Cargo iOS uygulaması ve mobil uyumlu İnternet siteleri, mikro siteler ve alt siteler (“Site”) üzerinden sağlamış olabileceğiniz bilgilerin toplanması, kullanılması ve açıklanması ile ilgili uygulamalarımız hakkında sizlere bilgi vermek amacıyla tasarlanmıştır.
1.2. Sizinle ilgili söz konusu bilgilerin bu Gizlilik Politikası uyarınca toplanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına rıza göstermekte ve bu Politikaya tabi olduğunuzu kabul etmektesiniz.
1.3. Şirketimiz, Türk Hukukunda kabul edilmiş olan kişisel verilerin korunmasına dair düzenlemelere uygun olarak hareket etmeyi ve bu açıdan her bir Üyenin Şirketimiz tarafından kayıt edilen kendi kişisel bilgilerine erişme, bu bilgilerle ilgili bilgilendirilme, bu bilgileri değiştirme, bilgilere ekleme yapma veya bilgileri iptal etme ve bu bilgilerin kullanılıp kullanılmadığını sorma hakkı bulunduğunu taahhüt etmektedir. Gizli veriler yalnızca Üyenin açık bir şekilde kabulü üzerine işleme alınabilir.
Üyelerin aşağıdaki hakları bulunmaktadır:
1.3.1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, ve kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
1.3.2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
1.3.3. Türkiye sınırları içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
1.3.4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
1.3.5. Yürürlükteki mevzuatta belirlenen kurallara uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
1.3.6. Gizlilik Politikası’nın 1.3.4 ve 1.3.5 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
1.3.7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
1.3.8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
2. Bilgi toplama yolları
2.1 Sizinle ilgili olarak aşağıda yer alan kişisel bilgi ve verileri (özellikle size özel tanımlayıcı bilgileri) toplayabilir ve işleme alabiliriz:
2.1.1 İsim, adres, doğum tarihi, kimlik, ehliyet ve pasaport bilgileriniz vs. dâhil olmak üzere Siteye kayıt için veya tarafımızca sağlanan diğer hizmetleri almak için gerekli birtakım bilgiler;
2.1.2 E-posta adresiniz ve bir şifre;
2.1.3 Bir cep telefonu numarası;
2.1.4 Sizinle aramızdaki herhangi bir yazışmanın kaydı;
2.1.5 Siteye veya Site üzerinden yaptığınız gönderiler veya verdiğiniz reklamların bir kaydı;
2.1.6 Araştırma amaçlı kullanabileceğimiz herhangi bir tetkik veya ankete yanıtlarınız;
2.1.7 Site üzerinden veya başka bir şekilde gerçekleştirdiğiniz işlemler dâhil olmak üzere muhasebe veya finansal işlem detayları. Bu detaylar, kredi kartı bilgileriniz, bankamatik kartı veya banka hesabı detaylarınız, Site üzerinden rezervasyon yaptığınız veya sunduğunuz kargo gönderileriniz, götürdüğünüz kargolar veya işlemin detayları (Şartlarımızda açıklandığı şekilde);
2.1.8 Siteye yaptığınız ziyaretlerin detayları ve ulaştığınız kaynaklar;
2.1.9 Site ile ilgili bir sorun bildiriminde bulunduğunuzda sizden isteyebileceğimiz bilgiler.
2.1.10 Pasaport, sürücü belgesi, nüfus cüzdanı ve tarafımıza vermeyi kabul ettiğiniz diğer belgeler
2.2 Sadece bize sunmayı seçtiğiniz bilgileri topluyoruz. Kişisel bilgilerinizi vermek zorunda değilsiniz, ancak kişisel bilgilerinizi vermediğinizde sunduğumuz tüm hizmetlerden yararlanamayabilirsiniz.
2.3 Siz aktif olarak bilgi vermeseniz de, İnternet Protokolü (IP) adresleri ve çerezler gibi çeşitli teknoloji ve yöntemler kullanılarak da bilgi toplanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan ve saklanan bilgiler, kişisel bilgiler değildir.
2.4 IP adresi, İnternet Hizmet Sağlayıcınız (IHS) tarafından bilgisayarınıza atanan bir numara olup, siz bu numarayla İnternete bağlanmaktasınız. Bu adresin, genellikle kimliğinizi tanımlamayan bir bilgi olduğu düşünülür, çünkü birçok durumda geriye doğru takip edildiğinde bir IP adresinin kaynağı IHS’niz veya büyük şirket veya size internet erişimi sağlayan kuruluştur (işte olmanız halinde işvereniniz gibi).
2.5 IP adresinizi, sunucumuzla olan sorunlarınızı teşhis etmek, toplam bilgiyi rapor etmek ve sitemize bağlanırken bilgisayarınızın kullanabileceği en hızlı rotayı belirlemek ve siteyi yönetip iyileştirmek için kullanmaktayız.
2.6 Konum verileri: Kargo gönderilmesinin ve teslimatların etkinleştirilmesi de dahil olmak üzere gönderim/teslimat takibi ve güvenlik özelliklerini etkinleştirmek, dolandırıcılığı önlemek ve tespit etmek ve yasal gereklilikleri karşılamak için kullanıcıların kesin veya yaklaşık konum verilerini toplarız. GrakGrak Cargo uygulaması, kullanıcıların mobil cihazlarında ön planda (uygulama açık ve ekranda) veya arka planda (uygulama açık fakat ekranda değil) çalışırken GrakGrak Cargo konum verilerini toplar.
3. Kullanım
3.1 Bu bilgileri:
3.1.1 Site içeriğinin sizin ve bilgisayarınız için en verimli olacak şekilde sunulmasını sağlamak ve Siteyi tercihlerinize göre özelleştirmek;
3.1.2 Sitede genel iyileştirmeler yapılmasına yardım etmek;
3.1.3 sizinle aramızda imzalanan her türlü sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek ve yönetmek;
3.1.4 Sitenin belirleyici özelliklerine ve diğer hizmetlere katılmanıza izin vermek;
3.1.5 sizinle irtibata geçmek ve Sitede veya sunduğumuz hizmetlerde yapılan değişiklikleri size bildirmek (bizden bunu yapmamamızı istediğiniz durumlar hariç);
3.1.6 sizden ödeme almak;
3.1.7 kullanıcıların Siteyi nasıl kullandığını analiz etmek ve dâhili pazarlama ve araştırma yapmak;
3.1.8 Kullanım Koşullarına, Davranış Kurallarına ve yürürlükteki hukuk kurallarına uygun hareket ettiğinize emin olmak amacıyla kullanabiliriz;
3.1.9 Pasaportta, sürücü belgesinde, kimlik kartında, nüfus cüzdanında ya da üyelik esnasında veya Siteyi kullanımınız esnasında başka herhangi bir zamanda gerektiğinde sizden alınmış olabilecek diğer her türlü belgede yer alan bilgi üçüncü kişi bir servis sağlayıcı tarafından doğrulama amacıyla kullanılabilecektir. Üçüncü kişi servis sağlayıcılar GrakGrak Cargo’nun kontrolünde bilgileri işleyecektir ve işbu Gizlilik Politikası kapsamındaki güvenlik ve özeni sağlamakla GrakGrak Cargo ile aynı düzeyde sorumlu olacaktır.

3.2 Bilgilerinizi herhangi bir üçüncü şahsa satmayacağız veya üçüncü şahıslara pazarlamak amacıyla kullanmayacağız.

4. Bilgilerinizin paylaşılması

4.1 Sizden Sitedeki hizmetlerle ilgili (sadece masrafları karşılayacak şekilde) ücret almamız veya para tahsil etmemiz halinde, kredi kartı veya bankamatik kartı ödemeleri ödeme işlemcimiz tarafından tahsil edilecektir.
4.2 Ödemelerin işleme sokulması için, ödeme işlemcimize bazı detayları vermeniz gerekebilir. Sizden bilgileri aldığımız noktada bunu size aktaracağız.
4.3 Site aracılığıyla bize verdiğiniz bilgileri aşağıdaki durumlar hariç üçüncü şahıslara açıklamamaktayız:
4.3.1 Bilgiler, rezervasyon sürecimizin bir parçası olarak veya hizmetlerimizi sağlamak amacıyla bir Gönderici (siz kargo göndermek istiyorsanız) veya bir Kurye (siz kargo götürmek istiyorsanız) aktarılabilir.
4.3.2 Sizinle akdettiğimiz sözleşmelerin ifası amacıyla hizmetlerimizi yerine getirmek veya geliştirmek için, üçüncü kişi servis sağlayıcıların dahil olduğu durumlarda, kişisel bilgileriniz aktarılabilecektir (Örneğin kimliğinizi doğrulamak için).
4.3.3 Herhangi bir hukuki yükümlülüğe uymak adına kişisel bilgilerinizi açıklama veya paylaşmakla yükümlü olduğumuz durumlarda (örneğin, bir mahkeme kararı ile veya dolandırıcılık veya başka bir suçu önlemek amacıyla gerekli olması halinde);
4.3.4 Site için uygulanan kullanım koşullarını uygulamak veya geçerli olabilecek Hizmetlerimiz için diğer şart ve koşulları veya sözleşmeleri uygulamak amacıyla;
4.3.5 Site üzerinden ortak olduğumuz İnternet sitelerimizin bir kullanıcısına rezervasyon yaptığınızda veya Siteyi üçüncü bir şahısla iletişimde bulunmak için kullandığınızda bilgileri ortak olduğumuz uluslararası İnternet siteleri ile paylaşabiliriz;
4.3.6 Faaliyetimizin ve varlıklarımızın bir kısmının veya tamamının üçüncü bir şahsa satışının veya bir şirketin yeniden yapılandırılması veya yeniden organizasyonunun bir parçası olarak, kişisel bilgilerinizi aktarabiliriz, ancak gizlilik haklarınızın korunmaya devam etmesini sağlayacak şekilde önlemler alacağız;
4.3.7 GrakGrak Bilişim ve Danışmanlık A.Ş.’nin, Sitenin kullanıcılarının veya başka bir üçüncü şahsın haklarını, malını veya güvenliğini korumak amacıyla. Buna, dolandırıcılığın önlenmesine yönelik koruma ve kredi riskinin azaltılması amaçlarıyla diğer şirketler ve kuruluşlarla bilgi takası yapılması dâhildir.
4.3.8 Üye’ye sağlanan hizmetler ile ilgili Türkiye’de veya Türkiye sınırları dışarısında GrakGrak A.Ş. ile iş birliği yapan üçüncü kişilere de kişisel verileri transfer edilebilecektir.
4.4 GrakGrak Cargo Site üzerinden paylaştığınız mesajları izleyebilir. Yürürlükteki kanunlar gerektirmediği sürece BlaBlaCar onayınız olmaksızın iletişimlerinizi üçüncü kişilere satmayacak, aktarmayacak, dağıtımını yapmayacak, veya ifşa etmeyecektir. GrakGrak Cargo’nun mesajlaşma özelliği yalnızca yolculukların ayarlanması ve Site’nin amaçlarına uygun olarak kullanılmalıdır. Mesajlar ilgili yolculuk planlamasına mahsus olmalı ve Üye’ler mesajlaşma özelliğini özel ve gizli iletişimleri ve bilgileri için kullanmamalıdır. Kullanıcılarının güvenliği ve platformun kurallara uygun olarak kullanımı için GrakGrak Cargo mesajları takip etmektedir.
4.5. Kullanıcı ait konum, kargo ilanı verdikten sonra veya kargo götürmek için diğer kullanıcılarla anlaşınca anlaştığı kullanıcılara paylaşılır.
4.6. Bir kullanıcı, başka bir kullanıcı tarafın hesabını kullanarak kargo gönderme veya götürme talebinde bulunursa, konum bilgisi de dahil olmak üzere kargo veya yolculuk bilgilerini bu hesabın sahibiyle paylaşabiliriz.
4.7. Yukarıda belirtilenler haricinde, bize izin vermediğiniz müddetçe kişisel bilgilerinizi açıklamayacağız.

5. Çerezler

5.1. Çerez, bilgisayarınızda yerel olarak saklanan ve İnternetteki faaliyetleriniz ile ilgili bilgiler içeren bir veridir. Bir çerezde yer alan bilgiler, sitemize sunduğunuz kişisel tanımlama bilgilerini içermez.
5.2. Sitede çerezleri kullanıcıların Sitede nasıl hareket ettiğini takip etmek için kullanıyoruz; bu bizim, kullanım verilerine dayalı olarak iyileştirmeler yapmamızı sağlıyor. Ayrıca, çerezleri, online hizmetlerimizden birinde oturum açtığınızda, söz konusu hizmette oturumunuzun açık kalmasını sağlamak için kullanıyoruz. Bir çerez, size Siteden en iyi şekilde yararlanma, bize de size daha özel bir hizmet verme imkânı sunar.
5.3. Tarayıcınızı kapattığınızda, çereze erişiminiz sona erer. Çerezleri kabul etme veya reddetme seçeneğiniz bulunmaktadır. Birçok İnternet tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir, ancak tercih etmeniz halinde tarayıcınızı çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirmek için, ileri tercihler seçeneğine tıklamanız gerekir.
5.4. Çerez kullanımı için sizden onay almamız gerekmektedir. [İnternet sitesinin ana sayfasında açık bir çerez bildirimi yer almaktadır.] Sitede size çerez bildirimini ve kullanımını onaylayabilmeniz için seçenek sunulacaktır.
5.5. Çerezleri kabul etmemeniz, sizin Sitede yer alan birçok bilgiye erişiminizi etkilemeyecektir. Ancak, online hizmetlerimizden tamamıyla yararlanamayabilirsiniz.

6. Kişisel bilgilere erişim ve kişisel bilgilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

6.1. Bu Site üzerinden bize ibraz ettiğiniz ve elimizde bulunan kişisel tanımlama bilgilerini güncellemek veya düzeltmek, silmek, yok etmek veya anonim hale getirmek için yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda her türlü makul önlemi alacağız.
6.2. Şirketimizin sizinle ilgili olarak bulundurduğu bilgilere erişim hakkınız bulunmaktadır. Tarafınızla ilgili olarak sakladığımız herhangi bir kişisel bilginin detaylarını görmek istemeniz halinde, lütfen içerik sayfamız üzerinden bizimle irtibata geçiniz. Bizimle GrakGrak Bilişim A.Ş., Ankara, Türkiye adresine posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.
6.3. Bilgilerinizi bilgisayarınızda Sitemize aktardığınızda kişisel tanımlama bilgilerini korumak ve bu bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını bilgilere yetkisiz erişimde bulunulmasını, bilgilerin açıklanmasını, değiştirilmesini veya imha edilmesini önlemek için gerekli her türlü önlemi almaktayız. Bilgilerinizi saklamak için önde gelen teknolojileri ve şifreleme yazılımını kullanmakta ve yetkisiz erişimi önlemek için katı güvenlik standartları uygulamaktayız.
6.4. Bu sitede şifre, kullanıcı adı veya başka özel erişim nitelikleri kullandığınızda, bunları korumak için makul önlemleri almakla da sorumlusunuz.

7. Diğer İnternet siteleri

7.1 Bu Site, diğer İnternet sitelerine linkler ve referanslar içermektedir. Bu Gizlilik Politikasının söz konusu İnternet siteleri için geçerli olmadığı bilgilerinize sunulur.
7.2 Site üzerinden giriş yapmış olsanız dahi tarafımızca işletilmeyen sitelerin gizlilik politikalarından ve uygulamalarından sorumlu olamayız. Ziyaret ettiğiniz her sitenin politikasını kontrol etmenizi ve herhangi bir kaygı veya sorunuz olması halinde sahibi veya işleticisi ile irtibata geçmenizi öneririz.
7.3 Ayrıca, bu Siteye başka bir üçüncü şahıs site üzerinden gelmeniz durumunda da, söz konusu üçüncü şahıs sitenin sahipleri veya işleticilerinin gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu olamayız ve herhangi bir kaygı veya sorunuz olması halinde sahibi veya işleticisi ile irtibata geçmenizi öneririz.

8. Bilgilerinizin Türkiye dışına aktarılması

8.1 Site üzerinden sizlere sunulan hizmetlerin bir parçası olarak, ibraz ettiğiniz bilgiler Türkiye dışındaki ülkelere aktarılabilir veya bu ülkelerde saklanabilir.
Örnek verecek olursak; sunucularımızdan herhangi birinin muhtelif zamanlarda Türkiye dışında bir ülkede yer alması veya hizmet sağlayıcılarımızdan birinin Türkiye dışında bir ülkede yer alması halinde bu durum meydana gelebilir. Dünyanın diğer ülkelerinde yer alabilecek diğer eşdeğer ulusal kurumlarla da bu bilgileri paylaşabiliriz. Bu bilgilerin, Türkiye’ninkine benzer veri koruma kanunları olmayabilir. Bilgilerinizi Türkiye dışına bu şekilde aktarmamız halinde, gizlilik haklarınızın, bu gizlilik politikasında genel hatları çizildiği şekilde korunmaya devam etmesini sağlamak için her türlü önlemi alacağız.
8.2 Siteyi Türkiye dışındayken kullanmanız halinde, bilgileriniz sizlere ilgili hizmetleri sağlamak amacıyla Türkiye dışına aktarılabilir.
8.3 Kişisel bilgilerinizi tarafımıza sunmakla, bilgilerinizin Türkiye dışında yukarıda anlatıldığı şekilde aktarılmasını, saklanmasını veya işleme alınması kabul etmektesiniz.

9. Gizlilik Politikamızdaki değişikliklerin bildirilmesi

Topladığımız bilgiler, bu bilgileri nasıl kullandığımız ve bunları diğer taraflarla hangi şartlarda paylaştığımız konusunda daima bilgi sahibi olmanızı sağlamak için Gizlilik Politikamızdaki değişiklikler ile ilgili detayları Sitemizde yayınlayacağız.

10. İrtibat

Gizlilik uygulamalarımızla ilgili görüşlerinizi belirtmek veya kişisel bilgilerinizle ilgili herhangi bir soru sormak için bizimle irtibat kurmak isterseniz, irtibat sayfamız üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

tr_TRTürkçe
× Hemen Mesaj At